Vizuální kontrola

Vizuální kontrola neboli Visual Testing (VT) je nejpoužívanější a nejlevnější metodou nedestruktivního zkoušení - NDT. Touto metodou se zkoumají vlastnosti (kvalita) povrchů zkoušených předmětů, výrobků a zařízení pozorováním pouhým okem. Tato metoda nachází uplatnění jako plnohodnotná prvotní metoda nedestruktivního zkoušení před použitím dalších metod (MT, PT, RT, …). Jejím cílem je odhalit veškeré povrchové vady (trhliny, povrchové póry, koncové krátery) a tvarové odchylky, kdy měřením či posuzováním zjišťujeme odchylku od nominální, normou stanovené hodnoty. Předmětem VT jsou především svary konstrukcí a zařízení, odlitky a válcované výrobky.

Tuto metodu provádíme kvalifikovaným pracovníkem se stupněm kvalifikace level II.

Použití metody

Vizuální kontrolu je nutno provádět na pečlivě připraveném povrchu bez nečistot a mastnoty. Kvalita přípravy přímo ovlivňuje stupeň citlivosti. Lze ji provádět jako:

  • Přímou
  • Nepřímou

Přímá VT se provádí bez pomůcek prostým pozorováním povrchu s využitím měřidel či šablon. Lze použít i jednoduché optické pomůcky (zrcátka, lupy). Pro speciální aplikace a těžko přístupná místa se využívá endoskopů.

Podmínkou úspěšného provedení zkoušky jsou následující podmínky:

  • zraková způsobilost
  • dostatečná intenzita osvětlení povrchu
  • odborná způsobilost pracovníka VT – znalost a praktické dovednosti


podrobnější popis metody v sekci: Ke stažení

Galerie Vady

Galerie Měrky


Napište nám

Partneři

Napište námVyplňte níže ležící kontaktní formulář a co nejdříve se vám ozveme

2016 © JP-Welding.cz | správce webu
Website by JIWebdesign